Get Adobe Flash player
โรงเรียนบ้านตำแย ยินดีต้อนรับ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม ชื่นชมการอ่าน
บทความทางวิชาการ

ราคาน้ำมันวันนี้

thai clock

พยากรณ์อากาศ

สถิติการใช้งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้57
mod_vvisit_counterเมื่อวาน44
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้390
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว225
mod_vvisit_counterเดือนนี้1321
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1429
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด71520

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.198.232.79
,
Today: ก.ค. 28, 2016

เรื่องน่ารู้

ITPFacebookLikeBox

Home การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

โรงเรียนบ้านตำแย ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 30 -31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2554  ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย (2-5 ปี)

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย

น้ำหนักคะแนน

คะแนนที่ได้

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย

5.00

4.45

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย

10.00

8.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป

10.00

10.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

35.00

32.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

15.00

14.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน

5.00

4.94

ดีมาก

ตัวบ่งชี้มาตรการอัตลักษณ์

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

 

2.50

 

2.50

 

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

2.50

 

2.50

 

ดีมาก

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

 

2.50

 

2.50

 

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

 

2.50

 

2.50

 

ดีมาก

คะแนนรวม

100.00

93.44

ดีมาก

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา

 

ระดับประถมศึกษา

น้ำหนักคะแนน

คะแนนที่ได้

ระดับคุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

10.00

9.45

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

10.00

9.19

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

10.00

9.17

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น

10.00

8.67

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

20.00

8.94

พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

10.00

8.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

5.00

4.10

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

 

5.00

 

4.76

 

ดีมาก

ตัวบ่งชี้มาตรการอัตลักษณ์

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

 

5.00

 

5.00

 

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

5.00

 

5.00

 

ดีมาก

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

 

5.00

 

5.00

 

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

 

 

5.00

 

 

5.00

 

 

ดีมาก

คะแนนรวม

100.00

82.28

ดี

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน


 นายเกียรติศักดิ์   ลดาดก

แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาสื่อการเรียน

สหวิชา ดอท คอม
Krutube Channel
Thaismedu

vicha

panyathai

me3

link_image-20080903-173839
schoonet

tutor

hook

tot_knowledge


พูดคุย-ทักทาย

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


DATACENTER


หนังสือพิมพ์


โรงเรียนบ้านตำแย

หมู่ 11 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140

โทรศัพท์ 045489494

email tumyaeacth@tumyae.ac.th